|Projecten|Over ons|Contact


»
(MICRO) WARMTEKRACHTKOPPELING

Lijn.png


Uw eigen energiebron voor verwarming, stroom en warm water.

Een warmtekrachtkoppeling biedt u een zeer efficiënt systeem, dankzij de combinatie van de productie van warmte en elektriciteit. Door gebruik te maken van de warmte die opgewekt wordt, bij de productie van warm water voor verwarming en warm tapwater, kan veel energie worden bespaard. Een warmtekrachtkoppeling gebruikt deze warmte om elektriciteit op te wekken.

Het lokaal produceren van stroom levert een veel hoger werkingsrendement dan de traditionele manier. U maakt als het ware ”dubbel” gebruik van uw energie, waardoor u niet alleen 50% van uw CO2 uitstoot reduceert maar ook nog eens  25% tot 50% bespaart op uw totale energiekosten.

Andere voordelen van een warmtekrachtkoppeling:
- terugverdientijd van 6-9 jaar afhankelijk van grote WKK installatie en verbruik
- lange levensduur
- hoog elektrisch rendement door efficiënte motoren
- zekerheid
- lange onderhoudsintervallen

 

EeVita-HRe.jpgen HR-ketel is tegenwoordig standaard, maar er is nu een nog efficiëntere ketel, de HRe-ketel. Hierin staat de “e” voor elektriciteit. Een HRe ketel wordt ook wel Micro WKK ofwel Micro-WarmteKrachtKoppeling genoemd. Een HRe ketel wekt, zodra hij aanslaat voor de verwarming, zo’n 1000W elektriciteit op.

Deze energie wordt teruggevoerd naar uw stroomnetwerk en kan dus direct worden gebruikt. Is het verbruik in huis op dat moment laag, dan wordt de energie teruggeleverd aan uw energieleverancier. Een HRe-ketel behaalt een rendement van maar liefst 140% en is nagenoeg even groot als een HR ketel.

Een HRe-ketel werkt via een Micro-WKK. Dit houdt in dat met een brandstof (aardgas) niet alleen warmte wordt opgewekt, maar deze ook nog eens extra wordt benut door elektriciteit op te wekken. In grote elektriciteitscentrales gaat een heel groot deel van de ontstane warmte verloren. De elektriciteit die een HRe-ketel opwekt zorgt voor 60% minder CO2-uitstoot per kWh dan een energiecentrale.

Besparing
Met een HRe-ketel neemt u minder energie af van uw energieleverancier en de elektriciteit die u zelf opwekt is veel goedkoper. Als u relatief veel energie gebruikt kan dit dus een forse besparing betekenen. Naar schatting zullen de totale energiekosten zo’n 20% lager uitvallen.

WKK_Viessmann.jpgEen Micro-WKK wordt toegepast in woningen of andere relatief kleine gebouwen. Het principe is afkomstig van de normale warmtekrachtkoppeling die al jaren worden toegepast in grote panden en gebouwen. Om een groot gebouw met veel inhoud te verwarmen is veel gas nodig en vaak wordt er ook veel stroom gebruikt, de ideale locatie om een WKK toe te passen dus.

Een normale warmtekrachtkoppeling werkt op aardgas maar het is ook mogelijk te kiezen voor groengas/biogas of propaan. Met biogas ontstaat zelfs een CO2 neutraal systeem.

Daarnaast biedt een warmtekrachtkoppeling ook zekerheid, u heeft immers altijd uw eigen elektrische energiebron. Wanneer u meer energie produceert dan nodig is voor uw eigen energiebehoefte, kunt u deze stroom terug leveren aan de energieleverancier. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw eigen energieleverancier.

Investeren in duurzame energie geeft een hoog rendement en levert fiscaal gezien meer op dan een spaarrekening. Door te investeren in een warmtekrachtinstallatie bespaart u bedrijf op de elektrakosten. Om deze investering interessant te maken voor uw onderneming kunt u gebruik maken van een heel aantal fiscale voordelen.

Daarnaast brengt een WKK installatie ook de volgende voordelen voor uw bedrijf:

  • U zorgt direct voor een positief imago omdat u met een warmtekrachtkoppeling (WKK) maatschappelijk/duurzaam onderneemt.

  • U maakt dubbel gebruik van gas, zowel voor warmte als elektra

  • De C02 uitstoot van uw onderneming daalt

  • U zorgt voor uw eigen energie en bent dus niet meer afhankelijk van de elektraprijzen van de energiemaatschappij en energiebelasting, een gegarandeerde besparing op de energiekosten

Als ondernemer kunt u gebruik maken van de onderstaande regelingen.

Er is in onderstaande berekeningen nog geen rekening gehouden met de vermindering van de MKB winstvrijstelling.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u gebruik maken van een extra aftrekpost op uw fiscale winst. U mag namelijk eenmalig 41,5% van de investering in een warmtekrachtkoppeling aftrekken naast de al gebruikelijk afschrijving. Hierdoor betaalt u dus minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er geldt wel dat de investering tenminste 2300 euro moet bedragen. De exacte eisen om aan de Energie investeringsaftrek te voldoen zijn weergeven in het volgende document: AgentschapNL Energie-investeringsaftrek

Voorbeeld:
Onderstaand voorbeeld gaat uit van een BV met een belastingpercentage van 20% tot €200.000,- en 25% boven de €200.000,-, wanneer u meer belasting moet betalen is het voordeel automatisch groter.

De fiscale winst in 2013

€ 350.000,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting

€ 77.500,-

Investeringskosten wkk-installatie

€ 95.000,-

De EIA (41,5% van investering) bedraagt

€ 39.425,-

De fiscale winst naar aftrek bedraagt

€ 310.575,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting na aftrek

€ 67.644,-

 

Uw fiscale voordeel:

€ 9.856,-

 

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Door gebruik te maken van de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) mag u tot 28% van de investering aftrekken van uw fiscale winst. Het exacte bedrag dat u mag aftrekken  is afhankelijk van het investeringsbedrag, de investering moet tussen de € 2.300 en € 306.931 liggen. Onderstaand is per investeringsbedrag de toegestane maximale aftrekpost weergegeven. U mag de KIA gewoon toepassen naast de gebruikelijke afschrijving en de Energie-investeringsaftrek.

Investeringsbedrag

Aftrekpost

€ 2.301,- t/m €55.248,-

28%

€ 55.249,- t/m €102.311,-

€ 15.470

€ 102.312,- t/m €306.931,-

€ 15.470 – 7,56% x (investeringsbedrag - € 102.312,-)

Voorbeeld:
Onderstaand voorbeeld gaat uit van een BV met een belastingspercentage van 20% tot €200.000,- en 25% boven de €200.000,-, wanneer u meer belasting moet betalen is het voordeel automatisch groter.

De fiscale winst in 2013

€ 350.000,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting

€ 77.500,-

Investeringskosten wkk-installatie

€ 95.000,-

De KIA bedraagt

€ 15.470,-

De fiscale winst naar aftrek bedraagt

€ 334.530,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting na aftrek

€ 73.633,-

 

Uw fiscale voordeel:

€ 3 .867,-


Stimulering duurzame energieproductie (SDE+)
De SDE+ regeling is niet toepasbaar op de normale warmtekrachtinstallaties maar alleen in combinatie met biomassa bijvoorbeeld een mestvergistings WKK. Meer informatie hierover vindt u terug in: AgentschapNL Digitale brochure SDE+ 2013


BTW en algemene investeringsaftrek
Naast de hierboven genoemde extra maatregelen mag u de investering in zonnepanelen natuurlijk nog als gewone investering aftrekken van uw fiscale winst. Er geldt dat u de investering in 5 jaar afschrijft u mag dus steeds 20% opnemen als aftrekpost.

Groen lenen
Bij diverse banken en instellingen is het mogelijk een groene lening af te sluiten, bij sommige kan dit alleen voor bedrijven bij andere zowel voor bedrijven als particulieren. Met een groene lening kunt u investeren in een duurzame energie oplossing tegen een gunstige rente. Samen met u en eventueel uw financieel adviseur kunnen wij altijd een eerlijk advies maken met het oog op de maximale investering en de rente van de groene lening.  

 
Advies
Wij willen u altijd goed advies geven maar nog belangrijker is eerlijk advies. Investeren in een warmtekrachtkoppeling is alleen interessant wanneer deze ook echt een besparing voor uw onderneming oplevert. Immers een duurzame installatie is ook een installatie waar over nagedacht is. Hieronder staan een aantal punten die wij meenemen in een advies:

  • Situatie van pand/gebouw

  • Verbruik en type verbruik

  • Fiscale voordelen

  • Efficiëntste pakket omvang

  • Product keuze

  • Montage mogelijkheden

Een (micro)warmtekrachtkoppeling is in principe toepasbaar in alle gebouwen zowel nieuwbouw als bestaande bouw en voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Wel is het belangrijk om te kijken of de toepassing van een warmtekrachtkoppeling voor u ook daadwerkelijk efficiënt is. Belangrijk hierbij zijn het gas- en stroomverbruik en eventueel benodigde aanpassingen aan de installatie. Wij proberen u altijd een zo goed mogelijk advies te geven over de beste toepassing voor u en wij dragen zorg voor een degelijke installatie.