|Projecten|Over ons|Contact


»
BELASTINGVOORDEEL

Lijn_nieuw.png

Investeren in duurzame energie geeft een hoog rendement en levert fiscaal gezien meer op dan een spaarrekening. Naast de besparing door de opbrengst van de warmtepompinstallatie kan uw bedrijf ook gebruik maken van een heel aantal fiscale voordelen. Door gebruik te maken van deze regelingen is de investering  nog rendabeler en sneller terugverdient.

Naast fiscale voordelen leveren zonnepanelen ook een aantal andere voordelen op:

  • U zorgt direct voor een positief imago omdat u met zonne-energie duurzaam onderneemt.

  • De CO2 uitstoot van uw onderneming neemt af.

  • U zet uw energieprijs vast, dus niet meer afhankelijk van prijsstijgingen van uw energiemaatschappij en energiebelasting. Een gegarandeerde besparing op de toekomstige energiekosten.

  • U benut uw bedrijfspand en/of terrein op een nuttige manier en daarnaast verhoogt u ook de waarde.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van onderstaande regelingen.

Er is in onderstaande berekeningen nog geen rekening gehouden met de vermindering van de MKB winstvrijstelling.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u gebruik maken van een extra aftrekpost op uw fiscale winst. U mag namelijk eenmalig 41,5% van de investering in een warmtepompinstallatie aftrekken naast de al gebruikelijk afschrijving. Hierdoor betaalt u dus minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er geldt wel dat de investering tenminste 2300 euro moet bedragen. De energie-investeringsaftrek is zowel geldig voor warmtepompen die voorzien in tapwater verwarming, ruimteverwarming of een combinatie van beide en het geldt zowel voor lucht als brine/grond (grondwater) systemen.

De exacte eisen van de warmtepomp installatie  om aan de EIA te voldoen vindt u hier: 
AgentschapNL Energie-investeringsaftrek

Voorbeeld:
Onderstaand voorbeeld gaat uit van een BV met een belastingpercentage van 20% tot €200.000,- en 25% boven de €200.000,-, wanneer u meer belasting moet betalen is het voordeel automatisch groter.

De fiscale winst in 2013

€ 150.000,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting

€ 30.000,-

Investeringskosten warmtepompinstallatie

€ 45.000,-

De EIA (41,5% van investering) bedraagt

€ 18.675,-

De fiscale winst naar aftrek bedraagt

€ 131.325,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting na aftrek

€ 26.265,-

 

Uw fiscale voordeel:

€ 3.735,-


De Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Door gebruik te maken van de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) mag u tot 28% van de investering aftrekken van uw fiscale winst. Het exacte bedrag dat u mag aftrekken  is afhankelijk van het investeringsbedrag, de investering moet tussen de € 2.300 en € 306.931 liggen. Onderstaand is per investeringsbedrag de toegestane maximale aftrekpost weergegeven. U mag de KIA gewoon toepassen naast de gebruikelijke afschrijving en de Energie-investeringsaftrek.

Investeringsbedrag

Aftrekpost

€ 2.301,- t/m €55.248,-

28%

€ 55.249,- t/m €102.311,-

€ 15.470

€ 102.312,- t/m €306.931,-

€ 15.470 – 7,56% x (investeringsbedrag - € 102.312,-)

Voorbeeld:
Onderstaand voorbeeld gaat uit van een BV met een belastingpercentage van 20% tot €200.000,- en 25% boven de €200.000,-, wanneer u meer belasting moet betalen is het voordeel automatisch groter.

De fiscale winst in 2013

€ 150.000,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting

€ 30.000,-

Investeringskosten warmtepompinstallatie

€ 45.000,-

De KIA bedraagt

€ 12.600,-

De fiscale winst naar aftrek bedraagt

€ 137.400,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting na aftrek

€ 27.480,-

 

Uw fiscale voordeel:

€ 2.520,-

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
De SDE+ is er om bedrijven te stimuleren hun energie duurzaam te produceren. Hieronder vallen ook  zonnepanelen. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van groene energie en de opbrengst van grijze energie. De SDE+ is dus een exploitatiesubsidie waarbij u een bijdrage ontvangt per geproduceerde kWh duurzame zonnestroom.  De bijdrage wordt als volgt bepaald:

SDE+ bijdrage =  basisbedrag - correctiebedrag

De hoogte van de SDE+ bijdrage is dus afhankelijk van  de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE+bijdrage maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs ontvangt u meer SDE+ bijdrage maar minder van uw energieafnemer.

Het basisbedrag is afhankelijk van de fase waarin u inschrijft, hoe later de inschrijving hoe hoger de vergoeding, maar dan loopt u wel het risico dat het budget al op is. (Er is 3 miljard beschikbaar in 2013)

Onderstaand het overzicht van de inschrijffase:
Inschrijffase_SDE_regeling_overzicht_warmtepomp.jpg

De categorie Geothermie van de SDE+ regeling is opgedeeld in drie categorieën:

  • geothermie warmte, max. subsidiabele jaarproductie 245520 GJ

  • geothermie warmte met een diepte van tenminste 2700 meter,  max. subsidiabele jaarproductie 356400 GJ

  • geothermie in combinatie met warmtekracht, max. subsidiabele jaarproductie 178129 GJ

Voorbeeld:
Onderstaand voorbeeld gaat uit van een BV met een belastingpercentage van 20% tot € 200.000,- en 25% boven de € 200.000,-, wanneer u meer belasting moet betalen is het voordeel automatisch groter. Als uitgangspunt is inschrijving in fase 4 genomen. De maximale looptijd van de bijdrage is 15 jaar. In dit voorbeeld is uitgegaan van de categorie geothermie warmte.

Basisbedrag fase 4

11,8 €/GJ

Voorlopig correctiebedrag 2013

5,7 €/GJ

Voorlopige SDE+ bijdrage 2013 fase 4

6,1 €/GJ

Max. aantal subsidiabele vollasturen

5500

Max. subsidiabele jaarproductie bij een installatie met 100kW.

0,1x5500= 550MWh

Gelijk aan 1980 Gj

 

Voorlopige SDE+ bijdrage fase 4 (1980x6,1)

€ 12.078,-


Meer informatie vindt u hier: AgentschapNL Brochure SDE+


BTW en algemene investeringsaftrek
Naast de hierboven genoemde extra maatregelen mag u de investering in zonnepanelen natuurlijk nog als gewone investering aftrekken van uw fiscale winst. Er geldt dat u de investering in 5 jaar afschrijft u mag dus steeds 20% opnemen als aftrekpost.


Groen lenen
Bij diverse banken en instellingen is het mogelijk een groene lening af te sluiten, bij sommige kan dit alleen voor bedrijven bij andere zowel voor bedrijven als particulieren. Met een groene lening kunt u investeren in een duurzame energie oplossing tegen een gunstige rente. Samen met u en eventueel uw financieel adviseur kunnen wij altijd een eerlijk advies maken met het oog op de maximale investering en de rente van de groene lening.  

 


Totaal voorbeeld

In dit voorbeeld zijn nogmaals alle mogelijk fiscale voordelen verwerkt.

Uw onderneming ( BV rechtsvorm ) heeft een jaarwinst van 150.000 euro. Er wordt voor € 45.000 geïnvesteerd in een lucht-water warmtepomp. Hierdoor is de SDE+ regeling niet van toepassing in dit voorbeeld.

Dit rekenvoorbeeld kan natuurlijk geëxtrapoleerd worden naar andere investeringsbedragen en jaarwinsten. Wij kunnen voor u altijd precies bekijken wat voor uw bedrijf de beste investering is.

 

De fiscale winst in 2013

€ 155.000,-

Totaal te betalen vennootschapsbelasting (20%)

€ 30.000,-

Investeringskosten warmtepompinstallatie

€ 45.000,-

 

Fiscale voordeel

Energieinvesteringsaftrek (EIA 41,5%)

€ 18.675,-

Fiscale voordeel EIA

€ 3.735,-

Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA 28%)

€ 12.600,-

fiscale voordeel KIA

€ 3.520,-

Totale fiscale voordeel

€ 6.255,-

Afschrijving 5 jaar

Algemene investeringsaftrek 20% per jaar (restwaarde 10%)

€ 8.100,-

Fiscale voordeel investeringsaftrek per jaar

€ 1.620,-

Totaal fiscaalvoordeel 5jarige afschrijving

€ 8.100,-

Opbrengst warmtepomp

De besparing van de warmtepomp is afhankelijk van het gebouw en de gewenste binnentemperatuur en is dan ook niet exact te omschrijven. Er is als schatting gerekend met een besparing van circa € 3.000,- per jaar.

SDE+ bijdrage 

Niet van toepassing bij een lucht-water warmtepomp

                                                                                                

Totaal opbrengst investeringzonnepanelen pakket 

Totale investering

€ 45.000,-

Totaal fiscale voordeel

€ 14.355,-

Totale opbrengst per jaar

± € 2.000,-

Terugverdientijd

± 10 jaar