|Projecten|Over ons|Contact


»
WERKING

Lijn_nieuw.png

Werking warmtepomp

1 VERDAMPING
De verdamper onttrekt warmte uit de omgeving (grondwater, grond, lucht). In de verdamper wordt bij lage temperatuur het medium (koelmiddel) verdampt en vervolgens wordt het naar de compressor geleidt.

2 COMPRESSIE
De damp is nu nog koud en wordt door de compressor op een hogere druk en dus hogere temperatuur gebracht.

3 CONDENSEREN
De hete damp komt nu in de condensator, geeft zijn energie af aan het verwarmingssysteem, waardoor het condenseert en de condensator als warm tot lauw koelmiddel weer verlaat. Hierdoor wordt het medium (vaak water) in het verwarmingssysteem verwarmd tot de gewenste temperatuur.  

4 DECOMPRESSIE
Het warme koelmiddel stroomt nu door het expansieventiel, waar de druk afgebouwd wordt en dus de temperatuur omlaag gaat zonder enig verlies van energie. Hierna stroomt het koelmiddel naar de verdamper waar het hele proces opnieuw begint. De uit de omgeving onttrokken energie is gratis. 

Koeling
Een aantal warmtepompen kunnen dit proces ook omkeren. Hierdoor kan de warme lucht uit het gebouw worden afgevoerd en worden afgegeven aan de buitenlucht. Zo werkt de warmtepomp bij hoge temperaturen als airconditioning/koeling.