|Projecten|Over ons|Contact


»
PV PANELEN WEETJES

Lijn_nieuw.png

Polykristallijn_paneel.jpg
Polykristal panelen

Polykristallijn (of mulitkristallijn silicium) worden gegoten en vervolgens gezaagd. Dit is een ander proces dan dat van de monokristallijne cellen. Tijdens het stollen ontstaan verschillende kristallen die het materiaal een onregelmatig patroon geven. Het rendement van polykristallijne cellen ligt iets lager (circa 2%) dan dat van monokristallijne cellen. Het zonnepaneel heeft een blauwe kleur.

Monokristallijn_paneel.jpg
Monokristal panelen

De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van monokristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Monokristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne.

 


Full-black_paneel.jpgFull-black panelen
Dit zijn monokristallijn panelen maar dan met een zwart frame zodat het paneel volledig zwart is.

 

 

Hoog rendement HIT
De HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer) zonnecellen bestaan uit een crystalline wafer
met aan de boven- en onderkant HIT_paneel.jpgeen ultra dun laagje amorfe silicone. Hierdoor worden de oppervlakteverliezen geminimaliseerd en leveren de panelen veel energie. Voordelen van HIT panelen:

 • Tot 21% meer vermogen per vierkante meter.

 • Lage temperatuur coëfficiënt. Dit is het percentage efficiëntie dat panelen verliezen per graad Celsius dat ze in temperatuur stijgen. Want wanneer panelen opwarmen, gaan ze minder energie produceren. Bij HIT panelen is het verlies per graad Celsius erg klein.

 • Garantie op vermogen. HIT panelen leveren altijd minstens hun aangegeven vermogen,
  vaak zelfs enkele procenten meer.

 • HIT zonnecellen worden op een lagere temperatuur geproduceerd dan traditionele zonnecellen.
  Hierdoor wordt minder energie gebruikt tijdens de productie wat het productieproces
  milieuvriendelijker maakt.

thin_film.jpg

Thin film (CIGS-cellen)
CIGS-cellen zijn amorf silicium cellen alleen is het een compositie van meerdere dunne metaallagen (thin film) die op elkaar zijn aangebracht en een halfgeleider vormen. Amorf silicium cellen worden opgedampt op een ondersteunend materiaal. De opbrengst is niet zo hoog, maar het is veel goedkoper. Voordelen zijn het kleinere materiaalgebruik, de continue productie met laag energieverbruik en de mogelijkheid ze te plaatsen op grote oppervlaktes.
CIGS-cellen staan bekend om hun hoge energierendement.

Zodra zonlicht op een zonnepaneel valt produceert het zonnepaneel stroom. Ook bij bewolking en regen leveren zonnepanelen stroom, de opbrengst licht natuurlijk wel lager dan op mooie dagen met een stralende zon. Ook in de winter leveren zonnepanelen gewoon stroom, en op mooie heldere dagen met een laagstaande zon is de opbrengst juist erg hoog.

werking_zonnepaneel.jpgDe zonnecel is het hart van het PV-systeem. Als zonlicht invalt in de cel staat een lichtdeeltje (foton) zijn energie af aan een negatief geladen deeltje (elektron) uit het materiaal van de zonnecel. Hierdoor laat het elektron los en gaat vrij bewegen. Een in het materiaal aangebracht elektrisch veld (p-n overgang) trekt de elektronen naar de voorzijde van de zonnecel. De elektronen laten een positief geladen materiaal achter. De voorzijde van de zonnecel is nu dus positief geladen en achterzijde is negatief geladen. Wanneer de voor- en achterzijde van de zonnecel buitenom met elkaar worden verbonden gaat er een elektrische stroom lopen. Zo levert een zonnepaneel dus stroom.

De hoeveelheid zonne-energie die Nederland per jaar ontvangt is ongeveer 40 maal zo groot als het totale energieverbruik in Nederland. Als gevolg van bewolking bestaat de jaarlijkse instraling in Nederland voor circa 50 tot 60% uit diffuus licht (indirect licht), komend vanuit alle richtingen. De totale zoninstraling in Nederland op een horizontaal vlak bedraagt circa 1000 kWh per vierkante meter, per jaar.

In Nederland bieden veel huizen en gebouwen de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien. Eengezinswoningen hebben vaak voldoende oppervlak om evenveel stroom op te wekken als het gezin in een jaar verbruikt.

Op www.zonatlas.nl kunt u bekijken of uw woning geschikt is voor zonnepanelen.

De optimale oriëntatie richting voor een zonnepaneel is het zuiden. De optimale hellingshoek in Nederland bij deze oriëntatie is 36˚. Algemeen gezien zijn de voorwaarden voor een goed instralingpercentage:

 • oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost

 • hellingshoek tussen 25 en 60 graden

 • geen belemmeringen die schaduw veroorzaken, denk hierbij aan bomen naastliggende (toekomstige) bebouwing. 

Soms kan om praktische redenen gekozen worden voor 15 of 20 graden opstelling in verband met schaduwwerking. Naast montage op een plat en/of schuin dak is het ook mogelijk de zonnepanelen op te stellen in een open veld of tuin.

De capaciteit van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Een Wattpiek is gedefinieerd als het elektrisch vermogen dat een zonnecel levert bij standaard test condities: een instraling van 1000W/m2 (stralend blauwe hemel in juli) en een cel temperatuur van 25 graden Celsius. Onder deze omstandigheden levert een zonnecel van 1 Wp een vermogen van 1 Watt. Exact deze condities komen in de praktijk natuurlijk vrijwel nooit voor, daarom wordt de Wattpiek gebruikt als vergelijking van de opbrengst van zonnepanelen. In de praktijk is het geleverde vermogen (kWh) van een zonnepaneel circa 80-85% van het aan aantal Wattpiek.

Over het algemeen is het verstandig om voor een systeem te kiezen dat tussen de 80- 85% van het eigen verbruik levert. Dit levert het beste rendement met het oog op de investeringskosten.

Wanneer zonnepanelen op een bepaald moment meer opwekken dan verbruikt wordt, gaat de overgeproduceerde zonne-energie het huis uit het energienet op. Deze terug geleverde energie mag u verrekenen (salderen) met de energie die u van uw energieleverancier afneemt wanneer uw zonnepanelen geen elektriciteit opleveren.  Vanaf 1 juli 2013 mag er onbeperkt gesaldeerd worden.

Wanneer u over het jaar gezien meer stroom terug levert dan u afneemt bij de energieleverancier zal hiervoor een terugleververgoeding voor worden gegeven, deze verschilt per leverancier.

Voor het installeren van zonnepanelen op schuindak binnen het eigen dakvlak is geen vergunning vereist. Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. (hoe ver de panelen boven het dak uitkomen)

Een zonnepanelenpakket bestaat uit:

 • zonnepanelen

 • omvormer

 • montagemateriaal

 • aansluitmateriaal

 • evt. datalogger voor het aflezen van de opbrengst

Voor ieder merk zonnepanelen en omvormers gelden andere garanties. De meest gebruikelijke garanties zijn hieronder weergegeven.

panelen
productgarantie: variërend tussen de 6 en 12 jaar

omvormer
standaard 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging
(Delta Energy 10 jaar standaard)

montagemateriaal
10 jaar productgarantie

vermogensgarantie
12 jaar  90% vermogen
18 jaar  85% vermogen
25 jaar 90% vermogen

Ook zijn er merken zoals Jurawatt die een productgarantie geeft van maar liefst 12 jaar en een vermogensgarantie van 80% na 30 jaar.

Wij werken alleen met producten waarvan de garantie gegarandeerd is.

De eventueel schade die ontstaat door weersomstandigheden vallen buiten de standaard garantie. Verzekeren van panelen is ook mogelijk, zowel voor diefstal als schade door bijvoorbeeld hagel. Voor meer informatie zie: Solarif.

Zonnepanelen worden voor het grootste gedeelte gereinigd door regen en wind, dit geldt vooral voor grove vuiligheid. Toch kan het verstandig zijn, zeker wanneer de panelen in de buurt liggen van een spoorweg, drukke weg, industrie of bomen, om de zonnepanelen één keer per jaar te reinigen. Dit kan met lauw water en een borstel, maar voor een beter resultaat kan het best osmosewater worden gebruikt. Dit is water zonder zouten en mineralen. Osmosewater heeft een sterker reinigend vermogen en er ontstaan geen witte vlekken op uw zonnepanelen. Mocht u dit niet zelf kunnen of willen doen, dan kunnen wij het natuurlijk ook voor u uitvoeren.

Daarnaast is het verstandig om de installatie eens per jaar te controleren. Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • paneel breuk/schade

 • mechanische constructie checken

 • verschuiven

 • loszittende bevestigingsmiddelen

 • corrosie

 • kabelbreuk

 • loshangende kabels

 • uitlezen omvormers

 • analyse totaalopbrengst

De omvormer vormt het brein van het zonne-energiesysteem. Deze maakt het mogelijk om zonnepanelen te koppelen aan het elektriciteitsnet en u dus gebruik kunt maken van uw eigen energie.

De omvormer zet gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom (230 Volt) die nodig is voor gewone elektrische apparaten. Maar omvormers zijn veel meer dan alleen spanningsomzetters. Een omvormer voert tal van andere taken uit en kan worden beschouwd als de veiligheidsagent van de zonnepaneleninstallatie. De omvormer waakt over een stabiele stroomtoevoer aan het elektriciteitsnet en bewaakt en controleert de zonne-energieinstallatie, optimaliseert de prestaties en verzamelt gegevens over het functioneren van het systeem.

Er bestaan verschillende typen omvormers: tranformatieloos, met ventilator of geen ventilator. De keuze voor een bepaald type omvormer is afhankelijk van het totale pakket , de montage locatie en persoonlijke wensen.

Vroeger was de terugverdientijd van een zonne-energie installatie vrij lang, maar tegenwoordig ligt deze voor de meest gangbare daken en verbruiken tussen de 6 en 8 jaar.

De levensduur voor zonnepanelen is minimaal 25 jaar, dit geldt ook voor het montagemateriaal. De omvormer echter slijt harder omdat deze altijd hard moet werken, de levensduur is zo'n 15 à 20 jaar.

Sinds 2 juli 2012 kunt u als particulier subsidie aanvragen als u zonnepanelen aanschaft. U krijgt 15% van het aankoopbedrag (alleen materiaal) terug, met een maximum van € 650.

Voor bedrijven gelden fiscale voordelen zie hiervoor belastingvoordeel.