|Projecten|Over ons|Contact


»
REKENVOORBEELD ZONNEPANELEN

Lijn_nieuw.png

Familie Tol gebruikt met een gezin van 5 personen jaarlijks 6500 kWh stroom. Er is door de familie al gekeken naar onnodig stroomverbruik en er zijn maatregelen genomen zoals energiezuinige LED verlichting. Hiermee is het verbruik teruggebracht naar 5000kWh. Omdat de energieprijs in de toekomst gaat toenemen en de kosten ook voor 5000kWh per jaar al hoog zijn wil de familie investeren in zonne-energie. Onderstaand is berekend welke besparing de familie met een dergelijke investering behaalt.

De woning waarop de panelen geplaatst moeten worden beschikt over een pannendak met een hellingshoek van circa 40 graden. Het beschikbare dakvlak is gericht op het zuiden en er is voldoende ruimte aanwezig. Er wordt daarom gekozen voor een pakket van 18 panelen met een totaal vermogen van  4500Wp.

 

 vermogen zonnepanelen:  4500Wp
 jaarlijkse opbrengst*:    3898 kWh
 jaarlijkse besparing** ( € 0,23 per kWh):  € 897
   
 geschatte investering:                   € 6600,-
 subsidie:  € 650,-
 terugverdientijd***:                     6,6 jaar
   
 opbrengst 15 jaar****:                                € 12.780,-
 rendement:        7,6% per jaar
 opbrengst 25 jaar****:                                € 20.400,-
 rendement:        16,2% per jaar

 

Opmerkingen:
*De jaarlijkse opbrengst is afhankelijk van o.a. de helling,ligging en oriëntatie van het dakvlak de weergegeven waarde kan dus afwijken van die hierboven is weergegeven. De weergegeven waarde is bereken met behulp van ons ontwerp programma en geeft een goede/reële waarde voor de omschreven situatie.
**De jaarlijkse besparing is berekend aan de hand van de nu geldende gemiddelde elektraprijs per kWh uur deze prijs kan in de toekomst stijgen of eventueel dalen.
*** De terugverdientijd is berekend na aftrek van de subsidie. Er is geen rekening gehouden met de eventuele stijgingen van de energieprijs.
**** De opbrengst is berekend rekeninghoudend met 92% rendement voor de eerste 10 jaar en daarna tot 25 jaar 82%.